Τρίτη, Απριλίου 05, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Ο θεσμός των κουπονιών εκπαίδευσης / εκπαιδευτικής επιταγής στην Α/θμια και Β/μια εκπαίδευση.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Εννοιολογικό πλαίσιο
4.      Iστορική και ιδεολογική προέλευση
5.      Εφαρμογές στον διεθνή χώρο
5.1.            Χιλή
5.2.            Kολομβία
5.3.            Ευρώπη
5.3.1.      Λιθουανία
5.3.2.      Ιταλία
5.3.3.      Σουηδία
5.3.4.      Ολλανδία
5.4.            Χονγκ-Κονγκ
5.5.            Η.Π.Α.
5.6.            Κατάρ
6.      Τι ισχύει στην Ελλάδα
7.      Κριτική
8.      Σύνοψη
9.      Βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστογραφία

1.      Περίληψη
Οι έννοιες της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, της ελεύθερης επιλογής σχολείου από τους γονείς και τους μαθητές, των κουπονιών εκπαίδευσης, καθώς επίσης και της συμπερίληψης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην κρατική χρηματοδότηση εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στις έρευνες για τα εκπαιδευτικά συστήματα, τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε προηγμένες χώρες. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται ο θεσμός των κουπονιών εκπαίδευσης (school vouchers) στην Α/μια και τη Β/μια  εκπαίδευση διαφορετικών χωρών ο οποίος αποτελεί έναν από τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Περιγράφεται η πρακτική εφαρμογή του, η κριτική που έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται, ενώ στο τέλος συμπεραίνουμε ότι το θέμα δεν είναι μονοπαραγοντικό αλλά εξαρτάται από μια σειρά παράλληλων θεσμών και παραμέτρων.
Λέξεις κλειδιά: αυτονομία σχολικής μονάδας, επιλογή σχολείου, κουπόνια εκπαίδευσης, χρηματοδότηση εκπαιδευτικού συστήματος.

Bιβλιογραφική μελέτη: Η μορφή της διαμοιρασμένης διοίκησης στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο.Σύμφωνα με τον Spillane (2005), η διαμοιρασμένη (κατανεμημένη με αρμοδιότητες, distributed leadership) διοίκηση ορίζεται  ως ένα σύστημα πρακτικής που αποτελείται από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων συστατικών: τους ηγέτες, τους ακόλουθους και το υφιστάμενο πλαίσιο. Αυτά τα αλληλεπιδρώντα συστατικά πρέπει να συλλαμβάνονται από κοινού, διότι το σύστημα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των συστατικών μερών ή των πρακτικών.

Mεταφορές και παρομοιώσεις στην εισαγωγή της "Ασκητικής" του Νίκου Καζαντζάκη.Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι λογοτεχνία είναι το "ευ μεταφέρειν", αλλά και οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι αυτό που διακρίνει τον χρηστικό λόγο από τον καλλιτεχνικό είναι τα σχήματα λόγου: μεταφορές, παρομοιώσεις, μετωνυμίες, λεκτικοί διαξιφισμοί. Με αφορμή μια άσκηση που μου ανατέθηκε στα πλαίσια του μαθήματος δημιουργικής γραφής, παρακάτω σταχυολογώ μερικά σχήματα λόγου από τις πρώτες σελίδες της "Ασκητικής" του Νίκου Καζαντζάκη, για τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναγνωριστεί η ομορφιά και η βαθύτητά τους: 

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Βιβλιογραφική εργασία: Η προέλευση της έννοιας του "νεοφιλελευθερισμού".ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Εννοιολογική Οριοθέτηση
4.      Θεωρητικές Σχολές
4.1. Η Αυστριακή Σχολή και ο F. Hayek
4.2. O J. Buchanan και η Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής
4.3. Mεταπολεμικές Σχολές
4.3.1. Oι Ordoliberalen (Σχολή του Φράιμπουργκ)
4.3.2. Η Σχολή του Σικάγο και η Μονεταριστική Θεωρία του M. Friedman
4.3.3. Bretton Woods
5. Σύγκριση κλασσικού φιλελευθερισμού-νεοφιλελευθερισμού
6. Συμπεράσματα

7. Βιβλιογραφία


1.      Περίληψη
Η παρούσα εργασία εστιάζει στις ομοιότητες και τις διαφορές των εννοιών του κλασσικού φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Για τη συγκριτική παρουσίαση των δύο εννοιών, πραγματοποιείται η παρουσίαση των θεωριών της Αυστριακής Σχολής, της Θεωρίας Δημόσιας Επιλογής, της Σχολής του Φράιμπουργκ και της Σχολής του Σικάγο, καθώς επίσης και κρίσιμων γεγονότων όπως η κατάρρευση του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods.
Λέξεις-κλειδιά: κράτος, αγορά, άτομο, κλασσικός φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, κυβερνησιμότητα, Hayek, Friedman, Smith.
2