Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, 2015

Δημόσια εκπαίδευση και ιδιωτικό κεφάλαιο.Του TomVanderArk

Η εκπαίδευση παραμένει ένας από τους λίγους τομείς τον οποίο οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών δεν έχουν αλλάξει. Έχει υπάρξει μόνο πολύ μικρή βελτίωση της παραγωγικότητας στα σχολεία των ΗΠΑ, παρά τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης ανά μαθητή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ενώ το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι άκαμπτο, γραφειοκρατικό και παρέχει ανεπαρκή κίνητρα για την απόδοση και τη βελτίωση, οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν περιορισμένες δυνατότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ενώ οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις συχνά κυνηγούν το ενδιαφέρον των ιδρυμάτων, τους λείπει η ηγεσία και η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των υποδομών λειτουργίας τους.

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 05, 2015

Προσαρμοσμένη σχολική εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στις ΗΠΑ.Του Frederick M. Hess

Σε μια εποχή που τα τεχνολογικά και πολιτιστικά πρότυπα έχουν κάνει κανόνα την έντονη εξατομίκευση στα πάντα, από τα κινητά τηλέφωνα έως τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων αφορούν «οριζόντια» μέτρα που κάνουν ελάχιστα για να προσδώσουν στα σχολεία ένα σχήμα πιο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες.