Τρίτη, Ιουλίου 21, 2015

Iδρύοντας ένα Ελεύθερο Σχολείο.
Toby Young, στο "The Profit Motive in Education: Continuing the Revolution"
Oφείλουμε να αναλογιζόμαστε το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς, πιο αμφίβολο να ολοκληρώσει, ή πιο επικίνδυνο να εκτελέσει από την εισαγωγή νέων θεσμών. Επειδή ο πρωτοπόρος έχει εχθρούς όσους συμφέρει η παλαιά τάξη πραγμάτων και έχει χλιαρούς υποστηρικτές εκείνους που θα συμφέρει η νέα τάξη πραγμάτων.
Niccolo Machiavelli, Ο Ηγεμόνας.

Τον Αύγουστο του 2009, έγραψα ένα άρθρο στον Observer στο οποίο έλεγα ότι θέλω να ιδρύσω ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θα είχε παρόμοιο αναλυτικό πρόγραμμα με ένα παλαιό Πρότυπο Σχολείο αλλά θα ήταν προσβάσιμο σε όλους,