Τετάρτη, Ιουνίου 24, 2015

Το κίνητρο είναι η μάθηση, όχι μόνο το κέρδος.
Tου Steven Horwitz, στο Τhe Profit Motive in Education: Continuing the Revolution”, IEA.

Μία από τις συνηθέστερες επικρίσεις εναντίον της αγοράς είναι ότι το κίνητρο του κέρδους λειτουργεί σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ανθρώπων και υπέρ των συμφερόντων των εταιριών. Ακούμε συχνά αυτή την κατηγορία για διάφορες βιομηχανίες, από την υγεία μέχρι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ: την εκπαίδευση. Το επιχείρημα είναι συνήθως ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της κρατικά παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά μας δεν βρίσκονται στο έλεος του κέρδους, όντας προκαθορισμένο ποιος θα τα εκπαιδεύσει και πώς. Συναφές με αυτό το επιχείρημα είναι και το ότι εφόσον η αγορά  είναι βασισμένη στα κέρδη και στις ζημίες, τότε η παρεχόμενη εκπαίδευση θα υποφέρει. Επιπλέον, υποστηρίζουν οι επικριτές, έχουμε δοκιμάσει να παράσχουμε εκπαίδευση μέσω της αγοραίας διαδικασίας κέρδους και ζημίας και είδαμε ότι αυτό απέτυχε, οδηγώντας μας στο να προτιμήσουμε την κρατική παροχή από τον ψυχρό υπολογισμό του κέρδους.