Κυριακή, Μαΐου 31, 2015

Πράγματα που φαίνονται και που δεν φαίνονται στην εκπαιδευτική πολιτική.James BStanfield, "The profit motive in education, part 1, introduction".
Όπως παρατέθηκε πιο πριν από τον Bastiat, η προσπάθεια για κριτική της δημόσιας πολιτικής είναι πολύπλοκη λόγω του ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορούν συχνά να προκαλέσουν όχι μόνο ένα άμεσο και ορατό αποτέλεσμα (αυτό που φαίνεται), αλλά μια σειρά κρυφών αποτελεσμάτων και ακούσιων συνεπειών που αναδύονται σε βάθος χρόνου (αυτό που δεν φαίνεται).

Σάββατο, Μαΐου 30, 2015

Εξετάζοντας την αντι-κερδοσκοπική νοοτροπία στην εκπαίδευση.
James B. Stanfield, "The profit motive in education, part 1".

Πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε στις ΗΠΑ ανακάλυψε ότι το αμερικάνικο κοινό συχνά συνδέει τα μεγαλύτερα επίπεδα κέρδους με κοινωνικά προβλήματα και οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί συχνά θεωρούνται ως λιγότερο κοινωνικά χρήσιμοι από ότι οι μη-κερδοσκοπικοί. Επίσης, τα κέρδη θεωρούταν ότι προέρχονται από μία σταθερή και στάσιμη οικονομική «πίτα» και έτσι το αυξανόμενο κέρδος για ένα άτομο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μειώνοντας το κέρδος για κάποιον άλλο. Οι ερευνητές λοιπόν συμπέραναν ότι «ακόμα και σε μία από τις πιο φιλικές προς την οικονομία της αγοράς χώρες του κόσμου, οι άνθρωποι αμφιβάλλουν ότι η επιδίωξη του κέρδους οφελεί την κοινωνία. (βλ. Bhattacharjee et al., 2011:4).