Σάββατο, Οκτωβρίου 10, 2009

NAI στην ανάπλαση της οδού Μαρμαρά, ΟΧΙ σε αποσπασματικές λύσεις.Η κίνηση πολιτών «Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος», συμμετέχουσα στο δημόσιο διάλογο για την ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης μας, αξιολογεί ως θετικό αλλά αποσπασματικό βήμα για τα Νέα Παλάτια την ανάπλαση της οδού Μαρμαρά.
Θεωρούμε την παραπάνω πρόταση αποσπασματική, διότι πριν από οποιαδήποτε ανάπλαση θα έπρεπε να υπάρχει η πολιτική απόφαση για το είδος της ταυτότητας που επιθυμούμε να δώσουμε στον Ωρωπό, η οποία θα πρέπει να ξεκινά από την ισχυροποίηση των ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης.

Με δεδομένα την προνομιακή γεωγραφική θέση του Ωρωπού, το μεγάλο αριθμό εξοχικών κατοικιών και τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της πόλης κάθε καλοκαίρι, η κίνησή μας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, η οποία θα λειτουργήσει ως «ατμομηχανή» για να συμπαρασύρει προς την ανάπτυξη και τους υπόλοιπους τομείς, το άνοιγμα του μετώπου της πόλης προς τη θάλασσα και κατ’ επέκταση τον παραθεριστικό τουρισμό.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνουμε τη συνεργασία του Δήμου Ωρωπίων με το Λιμενικό Ταμείο και με την Κοινότητα Μαρκοπούλου με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για τη γενική ανάπλαση της παραλίας της ευρύτερης περιοχής. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να έχει τις εξής κατευθύνσεις:

Ø Δημιουργία παραλιακών πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων μεγάλου μήκους.
Ø Δημιουργία τουλάχιστον τριών Δημοτικών χώρων στάθμευσης και παράλληλη παροχή κινήτρων για δημιουργία και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.
Ø Τοποθέτηση μετρητών χρονοχρέωσης για τα αυτοκίνητα (παρκόμετρα) στις ενδιάμεσες οδούς.
Ø Κατασκευή περιφερειακής οδού.
Ø Εφόσον γίνουν τα παραπάνω, να πραγματοποιηθεί η ενοποίηση των κεντρικών πλατειών με πλακόστρωση και πεζοδρόμηση όλων των ενδιάμεσων δρόμων. Το έργο να ονομαστεί «Μεγάλος Περίπατος του Ωρωπού» και να καταλήγει στην παραλία, όπου θα ενώνεται με τους παραλιακούς πεζόδρομους.

Επειδή όμως η παραλία πρέπει να είναι μόνο η αρχή, επικροτούμε την εν λόγω μελέτη για την ανάπλαση της οδού Μαρμαρά και των υπόλοιπων δρόμων και πλατειών, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα.
Η κίνηση πολιτών «Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος» επιθυμεί να φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων τα αιτήματα που διατύπωσε από την ίδρυσή της για «εκσυγχρονισμό, αισθητή βελτίωση της καθημερινότητας, δημιουργίας ταυτότητας και αναδόμησης της πόλης» και δηλώνει έτοιμη για ανοιχτό δημόσιο διάλογο, προσκαλώντας παράλληλα τους προοδευτικούς πολίτες του Ωρωπού να συμπαραταχθούν μαζί της έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουν τις θέσεις της και να συμβάλλουν στην αλλαγή της τοπικής κοινωνίας μας.

H ιδρυτική ομάδα,
Επικοινωνία:
Τηλ.: 22950 35600
e-mail: distavrou@yahoo.gr